Mr. J. (Jaap) Visser
Nederlands advocaat, beëdigd op 25 augustus 1989

Nederlandse nationaliteit
Geboortejaar: 1960

Universiteit Leiden 1986
Nederlands recht: civiel recht, handelsrecht, Engels privaatrecht, privaatrechtelijke rechtsvergelijking
Publicatie: De werking van contractuele bepalingen ten nadele van derden, Een vergelijkende studie van het recht van zeven West-Europese landen, 1987 (ISBN 90 268 1747 9)

Universiteit Londen (1986-1987), post-doctorale studie
Engels handelsarbitragerecht, Engels handelsrecht, Engels (internationaal) financieringsrecht, privaatrechtelijke rechtsvergelijking

Als jurist werkzaam bij een internationaal opererend schade-expertisebureau te Keulen (1988-1989)
Als advocaat werkzaam te Rotterdam in een commercieel advocatenkantoor (1989-1991)
Als advocaat werkzaam te Dordrecht in een commercieel advocatenkantoor (1991-1995)
Sinds 1995 als zelfstandig advocatenkantoor werkzaam te Dordrecht