De rechtsgebieden waarop het kantoor hoofdzakelijk werkzaam is, zijn de volgende:

Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Handelsrecht
Handelsagenten en distributie
Vennootschapsrecht
Advisering van Nederlandse dochterondernemingen van buitenlandse ondernemingen
Import en export van goederen en diensten
Arbeidsrecht
Incasso van vorderingen, beslagen
Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen
Schadevergoeding
Internationaal privaatrecht